Cartellisme


La secció cartells es posa en marxa l’any 2015 amb la voluntat de donar-los el mateix tracte que les fotografies. En aquest sentit, se li atorga un número de cartell i se’ls hi dona un (o més d’un segons la temàtica) número d’índex seguint l’índex que fa servir l’Arxiu per classificar els documents. D’aquesta manera els cartells es poden guardar per ordre numèric i es facilita la seva cerca. Actualment, comptem amb uns 5.000 cartells, dels quals hi ha documentats més de 1.530.

També s’està fent un treball de digitalització, sigui a través de l’escanejat o la fotografia, per fer-los accessibles a tothom. No obstant això, tot i que fotografiar els cartells és més ràpid que escanejar (i més segur per la seva conservació), per poder fer-ho en bones condicions, necessitaríem un petit estudi portàtil i un equip de fotografia del que l’Arxiu no disposa. És per això que la quantitat de cartells que es poden veure a la web de l’Arxiu és petita.

Podeu consultar els que hem digitalitzat fins al moment aquí.

ahpn 5 de gener de 2022 20 d'agost de 2023 a les 23:00