Manual de cartografia

 1. Zoom
 2. Regla. Clica a la icona: preparat per prendre mesures. Clica sobre el mapa i prendre mesures. Doble clic sobre el mapa, fixa mesures. Clica de nou sobre la icona i esborra les mesures.
 3. Cerca de propietaris
 4. Capes. Selecciona o desselecciona les que vulguis veure en el mapa.
 5. Estadístiques. Descarrega l’arxiu XLS amb estadístiques
 6. Inici captura. Copia coordenades EPSG:4326-WGS (latitud i longitud) al porta-retalls. Clica sobre el botó i ja està preparat per copiar coordenades. Clica de nou sobre el mapa i les coordenades es copien al porta-retalls. Cada clic és una captura nova. Clica sobre el botó i finalitza la captura.
 7. Història Carto(gràfica). Descarrega l’arxiu que posa en context el mapa i el treball de recerca.
 8. Escala.
 9. Atribució. Mostra els creadors i propietaris de les capes del mapa.

Girar el mapa:

 • Windows: hauràs de mantenir premudes les tecles Mayus + Alt i alhora mantenir clicat el botó esquerre del ratolí. Arrossega el ratolí per girar el mapa.
 • Mac: hauràs de mantenir premudes les tecles Mayus + option i alhora mantenir clicat el botó esquerre del ratolí. Arrossega el ratolí per girar el mapa.

Nota: Les capes Noms de carrers, Cadastre de St. Martí i 1871 Barris de Sant Martí, només són visibles a partir d’un zoom baix.

ahpn 17 de gener de 2024