Barri de la Plata

El tram del carrer Dr. Trueta  -abans carrer Wad-Ras- entre Badajoz i ciutat de Granada rep el nom de Barri de la Plata. El nom li prové dels diferents boters que construïen botes dedicades a l’exportació de vins i aiguardents. L’activitat devia ser força enriquidora. La major part de la gent provenia de les províncies de Castelló i Terol –territori conegut popularment com “el barranco del hambre”.  El nom del barri  està documentat a la revista “El Eco del Taulat” l’any 1872. La construcció d’aquest tram de carrer es va començar a partir de l’acceptació per part de Sant Martí del Pla Cerdà. Hi han documentades construccions dels anys 1867, 1868 i 1870. (JCL).