Ca l’Aranyó

Fàbrica dedicada a la manufactura del cotó, situada a la cantonada dels carrers Tànger i Llacuna, obra del mestre d’obres Josep Marimon segons un projecte de la firma britànica Prince Smith, realitzat entre 1872 i 1874. Segons Martí Checa i Xavier Basiana, “el resultat -de la feina entre el projecte anglès i el constructor català-  és un edifici en alçada que sintonitza dos estils: un d’anglès, utilitzat en la imatge externa i en els elements estructurals, i un de català en la tècnica constructiva.” La fàbrica va ser objecte de reformes per part de l’arquitecte Joaquim Vilaseca en quatre ocasions –1933, 1943, 1947, 1950– fins que als anys 80 van decidir tancar-la. Després d’un intent frustrat de convertir-la en museu de la moto, el 2004 va ser acordat el seu destí com a departament audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra i ha començat la seva restauració, dins el programa 22@. (JMH).