Què feu amb els diners de la venda de revistes, fotos, etc.?

Els diners els invertim en les activitats i en el manteniment del fons històric: passejades, sortides culturals, allotjament web, digitalització, ordinadors, fungibles, etc.