Vull contactar amb el propietari dels drets d’autor d’una fotografia

Cal tenir en compte que l’Arxiu és una associació de voluntaris, i no gestionem els drets d’autor de cap de les fotografies que tenim en el nostre arxiu, perquè no disposem de recursos per a això. Per aquest motiu, no podem autoritzar la seva publicació.

El que fem en alguns casos és indicar qui es l’autor, en la mesura en què el nostre arxiu té les dades de l’autor, però hi ha també moltes fotografies l’autor de les quals és desconegut per a nosaltres, la qual cosa no vol dir que es puguin utilitzar lliurement.

Hi ha els següents recursos per trobar els propietaris dels drets de l’autor: